Uslovi korišćenja

I   Članovi GRAWE Bonus kluba mogu biti svi postojeći ugovarači osiguranja koji sa Grawe osiguranjem a.d.o. Beograd imaju zaključen ugovor o osiguranju koji od trenutka kada postaju članovi kluba ne ističe u roku od 3 meseca, kao i pod uslovom da je plaćena dospela premija.
Članovi GRAWE Bonus kluba mogu biti svi novi klijenti, ugovarači osiguranja Grawe osiguranja a.d.o. Beograd.

II   Good Life asistencija je pogodnost koja podrazumeva usluge u okviru različitih delatnosti na koje stiče pravo svaki član GRAWE Bonus kluba https://grawebonusklub.rs/goodlife-asistencija/.

III   Kako se postaje član GRAWE Bonus kluba?
Da bi postojeći klijent – ugovarač osiguranja postao član Grawe Bonus kluba potrebno je da njegova postojeća polisa bude aktivna, kao i da Grawe osiguranju klijent dostavi tražene podatke o svom vozilu/vozilima.
Novi klijenti automatski postaju članovi GRAWE Bonus kluba u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju od autoodgovornosti.
Za nove klijente, ugovarače osiguranja koji zaključuju ugovor o drugim vrstama osiguranja, osim osiguranja od autoodgovornosti, postoji mogućnost da postanu članovi GRAWE Bonus kluba nakon aktivacije polise i kada dostave podatke o svom vozilu/vozilima.

IV   Bonusi
Bonusi se dodeljuju u trenutku zaključivanja ugovora o auto nezgodi za automobil koji je već osiguran u GRAWE osiguranju, a najmanje sa vrstom osiguranja o autoodgovornosti i u zavisnosti od ostalih aktivnih polisa i od vrsta osiguranja.
U trenutku zaključenja ili obnove ugovora o auto nezgodi proverava se status drugih aktivnih ugovora (osiguranje života, osiguranje imovine, autoodgovornost ili kasko osiguranje).
Iznos bonusa (osiguranje života, imovine ili kasko) zavisi od visine premija aktivnih ugovora.
Bonus je moguće ostvariti za svaku zaključenu polisu auto nezgode za automobil koji je već osiguran u GRAWE-u, ali se bonus obračunava samo za ugovore zaključene nakon trenutka dodeljivanja prethodnog bonusa.

Po obnovi polise auto nezgode se za obračun bonusa uzimaju u obzir isti ugovori koji su se uzeli u obzir u trenutku prvobitnog dodeljivanja bonusa, kao i novi ugovori koji nisu bili uzeti u obzir u prethodnoj godini.
Bez obzira na broj ugovora u jednoj vrsti osiguranja, prilikom obračuna bonusa, Grawe Bonus Klub uzima u obzir polisu iste vrste sa najvećim iznosom premije.
Kolektivno osiguranje, osiguranje od autoodgovornosti, delimično kasko osiguranje, putno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu nisu uključeni u sistem bonusa.

V   Bonus ne može da se unovči i može da se iskoristi isključivo kod partnera GBK.
Bonus ne može da se prenese na drugo lice, dok pogodnosti od članstva mogu da budu korišćene i od strane uže porodice člana Grawe Bonus Kluba.
Korišćenje bonusa je vremenski ograničeno na period od 1 godine počev od dana aktiviranja polise AN.

VI   GRAWE Bonus klub/GRAWE ne snosi odgovornost za netačne ili nepotpune informacije o partnerima i njihovim prodajnim mestima do kojih, između ostalog, može doći usled poslovnih, organizacijskih ili statusnih promena.
Svi navedeni podaci, uslovi za članstvo u Grawe Bonus Klubu i iznosi bonusa su isključivo informativnog karaktera. GRAWE Bonus Klub zadržava pravo izmene podataka navedenih u ovim Uslovima korišćenja u svakom trenutku.

Partneri GRAWE Bonus kluba po kategorijama

Mi pružamo sigurnost i uštedu.

Pronađi popust po svojoj meri.